Dù cánh buồm

http://hangthongminh.vn/wp-content/uploads/2017/05/hangthongminh-du-canh-buom-hinh-vuong1.jpg

[Coolaroo]Dù cánh buồm hình vuông 3m

Giá: 1,850,000đ

Hãng sản xuất: Coolaroo (Úc) Chất liệu: HDPE Chống 95% tia UV Kháng nấm mốc, bụi bẩn, làm sạch dễ...

Xem

http://hangthongminh.vn/wp-content/uploads/2017/05/hangthongminh-du-canh-buom-hinh-vuong2.jpg

[Coolaroo]Dù cánh buồm hình vuông 3m6

Giá: 2,200,000đ

Hãng sản xuất: Coolaroo (Úc) Chất liệu: HDPE Chống 95% tia UV Kháng nấm mốc, bụi bẩn, làm sạch dễ...

Xem

http://hangthongminh.vn/wp-content/uploads/2017/05/hangthongminh-du-canh-buom-tam-giac1.jpg

[Coolaroo]Dù cánh buồm tam giác 3m

Giá: 1,350,000đ

Hãng sản xuất: Coolaroo (Úc) Chất liệu: HDPE Chống 95% tia UV Kháng nấm mốc, bụi bẩn, làm sạch dễ...

Xem

http://hangthongminh.vn/wp-content/uploads/2017/05/hangthongminh-du-canh-buom-tam-giac.jpg

[Coolaroo]Dù cánh buồm tam giác 3m6

Giá: 1,500,000đ

Hãng sản xuất: Coolaroo (Úc) Chất liệu: HDPE Chống 95% tia UV Kháng nấm mốc, bụi bẩn, làm sạch dễ...

Xem